Zwrot części podatku akcyzowego

Zwrot części podatku akcyzowego

3 sierpnia 2020

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska z pokoju nr 6 w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

W 2020 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł. na 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Druki wniosków są udostępnione w urzędzie gminy lub na stronie internetowej: www.wolamyslowska.com.pl w zakładce –  Druki do pobrania – Rolnictwo.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki