Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

11 lutego 2019

Karta Dużej Rodziny – zmiany od 1 stycznia 2019 roku

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Przy składaniu wniosku niezbędne są pesele wszystkich dzieci oraz osób których dotyczy karta. Mieszkańcy Gminy Wola Mysłowska wniosek o przyznanie KDR mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia (www.ematia.mpips.gov.pl)

 

     
1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny  
2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01  
3. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – ZKDR-02
4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR-03  
5. Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej – ZKDR-04  
6. Objaśnienia do wniosku  
7. Instrukcja – jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR  
8. Instrukcja – jak wypełnić wniosek o ZKDR-04  

 

 

Żródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki