Zmiana numeru konta bankowego do opłat za śmieci!

Zmiana numeru konta bankowego do opłat za śmieci!

3 października 2019

Szanowni Państwo!

 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 i 1629 oraz z 2019r. poz. 730) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina ma obowiązek gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Mając powyższe na uwadze od dnia 03 października 2019r. należności pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Wola Mysłowska lub na wyodrębniony rachunek bankowy:

32 9203 0002 0030 0012 2000 0340

Ewentualne dodatkowe koszty (np. koszty upomnienia) należy przekazywać na dotychczasowy nr konta:

18 9203 0002 0030 0012 2000 0010

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki