Zespół pałacowo-dworski położony w Wilczyskach wraz z parkiem

Zespół pałacowo-dworski położony w Wilczyskach wraz z parkiem

16 października 2010

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Wola Mysłowska.

I.OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem dzierżawy jest działka położona w miejscowości Wilczyska gm. Wola Mysłowska oznaczona w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Łukowie numerem 795/9 o powierzchni całkowitej 7.10 ha ; zabudowana dworem wokół którego znajduje się park.
Dwór to XIX wieczny budynek murowany w którym mieściła się szkoła podstawowa , budynek otoczony jest starym parkiem z dwoma stawami, do którego prowadzi brukowana droga. Na nieruchomości znajduje się piękna brama wjazdowa, wpisana do rejestru zabytków.
Opisana wyżej nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego za numerem S A/662.

Walorem opisanej wyżej nieruchomości jest to, że znajduje się ona w otoczeniu około tysiąca hektarów przepięknych lasów, przez które przepływa rzeka Wilga, nad którą znajduje się młyn wodny.

Uzbrojenie działki: woda i energia elektryczna.

Dojazd do działki: droga gminna utwardzona masą bitumiczną.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr KW 29486 urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie ciążą na niej żadne zobowiązania.


Zespół pałacowo-dworski położony we wsi Wilczyska wraz gruntem na którego części znajduje się park.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę BIP urzędu pod adresem www.wolamyslowska.com.pl/bip gdzie w zakładce Przetargi możecie Państwo znaleźć szczegółowe informacje na temat przetargu.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki