Zbiorniki bezodpływowe – opróżnianie

Zbiorniki bezodpływowe – opróżnianie

6 lipca 2022

Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje mieszkańców Gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Mysłowska, właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ww. ustawy i przepisami odrębnymi. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników bezodpływowych.

Każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat.

Jak wynika z powyższych przepisów właściciel nieruchomości zobowiązany jest udokumentować wykonanie ww. obowiązku przez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia za wywóz nieczystości ciekłych. Za brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielowi przysługuje kara grzywny. Za brak umowy oraz za brak potwierdzeń opróżniania zbiornika bezodpływowego nakładany jest na właściciela mandat karny w wysokości do 500 zł.

Jednocześnie informujemy, iż na terenie Gminy Wola Mysłowska usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych świadczą następujące firmy:

1) EKOLIDER Jarosław Wyglądała
Lucin 4, 08-400 Garwolin
tel. (25) 683 09 53

2) CZYSTOPOL Danuta Gendek
ul. Spokojna 20, 08-404 Górzno
tel. (25) 683 15 49
tel. 600 170 594

3) EKO-TRANS Rafał Garbarczyk
Gończyce 125, 08-460 Sobolew
tel. 506 803 624

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki