ZBIÓRKA GABARYTÓW, ELEKTROŚMIECI I OPON – UWAGI

ZBIÓRKA GABARYTÓW, ELEKTROŚMIECI I OPON – UWAGI

1 kwietnia 2021

Szanowni Państwo!

W związku z zapytaniamiI niektórych mieszkańców naszej gminy w zakresie przeprowadzania zbiórek akcyjnych gabarytów, elektrośmieci i opon samochodowych informujemy i wyjaśniamy:

  • zbiórki akcyjne zaplanowane na dany dzień są realizowane „do skutku”, tzn. do zebrania wszystkich wystawionych przez Państwa odpadów – w związku z tym apelujemy do Państwa, aby wystawiać odpady przed godziną 7:00, ale jednocześnie nie zabierać ich tuż po godzinie 16:00 (godziny pracy Urzędu Gminy) – w przypadku dużej ilości odpadów firma odbierająca odpady odbiera je czasem do późnych godzin wieczornych niezależnie od godzin urzędowania;
  • zwracamy uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje zakaz mieszania ze sobą frakcji odbieranych odpadów komunalnych – dlatego koniecznym jest odbiór poszczególnych frakcji odpadów przez inne ekipy zbierające (osobna ekipa zbiera elektrośmieci, osobna gabaryty, osobna opony) – w związku z powyższym prosimy nie sugerować się faktem, iż została odebrana tylko część odpadów i nie usuwać wystawionych odpadów po przejechaniu jednej ekipy zbierającej, ale zaczekać do czasu zakończenia zbiórki;
  • jeżeli odpady nie zostały od Państwa odebrane, a zbiórka została zakończona, wynika to najczęściej z poniższych przyczyn:
  1. odpady nie należą do żadnej ze zbieranych frakcji odpadów – prosimy o wystawianie wyłącznie odpadów należących do zbieranych frakcji, nie wystawiamy: elementów stolarki drzwiowej i okiennej, armatury sanitarnej, elementów karoserii samochodowej, opakowań po środkach ropopochodnych, opryskach itp., elementów wykończeniowych (np. paneli podłogowych, boazeryjnych), folii rolniczych, styropianu elewacyjnego itp. – to nie są odpady wielkogabarytowe(!);
  2. wystawiane odpady nie spełniają kryteriów – przypominamy:

– oddawany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny! – nie jest odbierany sprzęt zdekompletowany, ani elementy po demontażu w postaci obudowy, kabla zasilającego, kineskopu itp. (przepisy prawa zakazują demontażu sprzętu poza instalacjami!);

– oddawane odpady winne być pozbawione zanieczyszczeń w postaci błota i zanieczyszczeń organicznych (trawa, liście, słoma) – odpady nadmiernie zabrudzone nie będą odbierane!;

– zużyte opony samochodowe – zbiórka dotyczy jedynie opon pochodzących z samochodów osobowych i pojazdów wykorzystywanych do użytku domowego (o średnicy max. 19 cali) – nie odbierane są opony od samochodów ciężarowych, ciągników i innego sprzętu rolniczego (nie są to odpady komunalne!), nie są odbierane także opony nadmiernie zanieczyszczone błotem i kiszonką (np. pochodzące z pryzm kiszonkarskich) – opony takie przed dokonaniem wystawki muszą być oczyszczone z zanieczyszczeń.

 

Szanowni państwo!

Pamiętajmy, iż zbiórki akcyjne realizowane w naszej gminie, mają charakter zbiórek surowców wtórnych, a zatem przekazywane odpady surowcowe muszą nadawać się do przetworzenia (recyklingu) – zatem muszą spełniać powyższe kryteria!

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki