Zawiadomienie o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami

Zawiadomienie o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami

27 stycznia 2020

Zawiadomienie

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Wola Mysłowska zawiadamia, że w dniu 13 stycznia 2020 r. Rada Gminy Wola Mysłowska podjęła Uchwałę NR XII/66/2020 w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 524) zmieniającą wysokość opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będą
od dnia 1 lutego 2020 r. i wynosić będą:

1) Dla nieruchomości zamieszkałych:

  • 7,00 zł/mieszkańca/miesiąc – jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny,
  • 14,00 zł/mieszkańca/miesiąc – jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

2) Dla nieruchomości niezamieszkałych:

– jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny:

  • pojemnik 120 l – 5,89 zł/miesiąc,
  • pojemnik 240 l – 11,78 zł/miesiąc,
  • pojemnik 1100 l – 54,00 zł/miesiąc,

– jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

  • pojemnik 120 l – 11,78 zł/miesiąc,
  • pojemnik 240 l – 23,56 zł/miesiąc,
  • pojemnik 1100 l – 108,00 zł/miesiąc.

3) Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

  • 41 zł/rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 82 zł/rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

 

Każdy właściciel nieruchomości, dla której stawka opłaty uległa zmianie,
otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Gminy tylko w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany innych danych mających wpływ prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

 

UWAGA!
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości,
wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki