Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego Perła Dwornia

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego Perła Dwornia

16 marca 2015

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego Perła Dwornia, które odbędzie się 22 marca 2015 r. o godz. 15,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
4. Przedłożenie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu Sportowego „Perła Dwornia” za 2014 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
– przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu Sportowego” Perła Dwornia” za 2014 r. i udzielenie absolutorium
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu
Rafał Maślak

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki