Zaproszenie do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym

Zaproszenie do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym

28 maja 2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 czerwca 2013 r. organizowany jest wyjazd studyjny dla lokalnych i potencjalnych liderów z obszaru LGD na teren powiatu bialskiego.
Celem wyjazdu jest zapoznanie się z dobrymi praktykami aktywności społecznej wsi.
W ramach wyjazdu planujemy:
– zapoznanie z działalnością Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu,
– zwiedzanie Pracowni Tkackiej w Hrudzie,
– spotkanie z Dyrektorem GOK w Białej Podlaskiej,członkiem Zarządu Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Dzialania,
– wykład na temat: ,,Rozwijanie aktywności spolecznej mieszkańców wsi oraz inspirowanie do wspólnych nowatorskich działań”,
– zwiedzanie Domu Pielgrzyma w Kodniu, zapoznanie z jego działalnością na rzecz społeczności lokalnej,
– spotkanie z kobetami zajmującymi się wytwarzaniem produktów tradycyjnych, prezentacja osiągnięć w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu,
– zwiedzanie Kodeńskiego Ogrodu Ziołowego,
– wyklad na temat doświadczeń z rejestracji produktów tradycyjnych,
– zwiedzanie ,,Wioski Tatarskiej” w Studziance.
Uczestnictwo w wyjeździe jest bezplatne. Wyjazd planowany jest w dniu 05 czerwca o godz. 8:00, powrót ok. godz. 20:00. Zbiórka uczestników : Łuków, ul. Świderska 12 (plac UG Łuków)
Zgłoszenie uczestnictwa w wyjeździe należy dokonać do dnia 31 maja 2013 r. poprzez przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa na e-mail: [email protected], faxem na nr 257982439 lub osobiście w biurze Lokalnej Grupy Dzialania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w Łukowie, ul. Świderska 12, w godz. 7:30 – 15:30.
W przypadku większej liczby chętnych do udziału w wyjeździe niż planowana liczba uczestników ( 30osób) o zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyjeździe.

Program wyjazdu oraz karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania na stronie www.lgdrazem.pl/

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 czerwca 2013  r. organizowany jest wyjazd studyjny dla lokalnych i potencjalnych liderów z obszaru LGD na teren powiatu bialskiego.

Celem wyjazdu jest zapoznanie się z dobrymi praktykami  aktywności społecznej wsi.

W ramach wyjazdu planujemy:

– zapoznanie z działalnością Pracowni Zdobnictwa Ludowego w Worońcu,

– zwiedzanie Pracowni Tkackiej w Hrudzie,

  spotkanie z Dyrektorem GOK w Białej Podlaskiej,członkiem Zarządu Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Dzialania,

  wykład na temat: ,,Rozwijanie aktywności spolecznej mieszkańców wsi oraz inspirowanie do wspólnych nowatorskich działań”,

– zwiedzanie Domu Pielgrzyma w Kodniu, zapoznanie z  jego działalnością  na rzecz społeczności lokalnej,

– spotkanie z kobetami zajmującymi się wytwarzaniem  produktów tradycyjnych, prezentacja osiągnięć w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu,

– zwiedzanie Kodeńskiego Ogrodu Ziołowego,

– wyklad na temat  doświadczeń z rejestracji produktów tradycyjnych,

– zwiedzanie ,,Wioski Tatarskiej” w Studziance.

Uczestnictwo w wyjeździe jest bezplatne. Wyjazd planowany jest w dniu 05 czerwca o godz. 8:00, powrót ok. godz. 20:00. Zbiórka uczestników : Łuków, ul. Świderska 12 (plac UG Łuków)

Zgłoszenie uczestnictwa w wyjeździe należy dokonać do dnia 31 maja 2013 r. poprzez przesłanie  Karty zgłoszenia uczestnictwa na e-mail: [email protected], faxem na nr 257982439 lub  osobiście w biurze Lokalnej Grupy Dzialania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  w Łukowie, ul. Świderska 12, w godz. 7:30 – 15:30.

W przypadku większej liczby chętnych do udziału w wyjeździe niż planowana liczba uczestników ( 30osób) o zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyjeździe.

W załączeniu: Program wyjazdu

                        Karta zgłoszenia uczestnictwa

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki