Zaproszenie do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym

Zaproszenie do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym

30 maja 2012

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-14 czerwca 2012 r. organizowany jest wyjazd studyjny dla lokalnych liderów i potencjalnych liderów z obszaru LGD, na teren Polesia Lubelskiego, Roztocza i Kotliny Hrubieszowskiej.
Celem wyjazdu jest zapoznanie się z dobrymi praktykami związanymi z rozwojem turystyki wiejskiej, wykorzystaniem walorów przyrodniczych i kulturowych na terenie woj. lubelskiego (Polesie Lubelskie, Roztocze, Kotlina Hrubieszowska).
W ramach wyjazdu planujemy min.
– zwiedzanie wioski tematycznej „Kraina Rumianku” i SPA Rumiankowego w Hołownie, udzial w warsztatach,
– zwiedzanie ,,Wioski gotów”, pokazy walk, strzelanie z łuku, degustacja potraw gockich w Masłomęczu,
– zwiedzanie kamieniołomów w Józefowie, pow. biłgorajski,
– zwiedzanie zagrody Guciów w Guciowie,
– zwiedzanie Starówki w Zamościu,
– zwiedzanie Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem k/Zamościa
– spotkanie z przedstawicielami LGD Polesie, LGD Lepsze Jutro, LGD Roztocze Tomaszowskie, miasta Krasnobród.
Uczestnictwo w wyjeździe jest bezplatne. Wyjazd planowany jest w dniu 13 czerwca ( ok. godz. 7.00) , powrót w dniu 14 czerwca w godzinach wieczornych. Zbiórka uczestników : Łuków, ul. Świderska 12
Zgłoszenie uczestnictwa w wyjeździe należy dokonac do dnia 6 czerwca 2012 r. poprzez przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa na e-mail: [email protected], faxem na nr 257982439 lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Dzialania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w wyjeździe niż planowana liczba uczestników (30 osób) o zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyjeździe.

Szczegóły na www.lgdrazem.pl

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki