Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3-5 lat

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3-5 lat

7 marca 2013

Uprzejmie zapraszam na spotkanie informacyjne w dniu :

– 2013.03.20 o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej w Wandowie

– 2013.03.21 o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej w Jarczewie

– 2013.03.22 o godz.13.30 w Szkole Podstawowej w Lisikierzu

w związku z realizacją projektu pt.”Mali ludzie-wielka pomoc!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach:

Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

-współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady rekrutacji dzieci na rok szkolny 2013/2014 oraz przekazane druki –Karta przyjęcia dziecka do przedszkola – celem jej uzupełnienia.

WÓJT GMINY

WŁADYSŁAW MIKA

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki