Zakończenie projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!”

Zakończenie projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!”

15 lipca 2014

W dniu 15 lipca 2014 r. zakończyliśmy realizację projektu „Mali ludzie-wielka pomoc!” ,który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bez tych środków finansowych nie byłoby możliwe utworzenie w odległych od siebie miejscowościach trzech punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat, które nie były objęte obowiązkiem przedszkolnym.

Projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowaliśmy od lipca 2012 r. do 15 lipca 2014 r. W tym czasie 115 dzieci w wieku od 3-5 lat z terenu gminy Wola Mysłowska skorzystało z przedszkolnych zajęć edukacyjnych. Wszystkie dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z j.angielskiego i rytmiki.

W trakcie pobytu dzieci w punktach przedszkolnych ,oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych ,zajęć dodatkowych, odbywały spotkania z policjantem, pielęgniarką , z Zespołem muzycznym ,wyjeżdżały na wyjazdy edukacyjne do ZOO i Teatru w Warszawie.

Do wszystkich Punktów Przedszkolnych zakupiliśmy dla dzieci meble, zabawki ,pomoce dydaktyczne, wyprawki plastyczne i higieniczne .Przeprowadzono też niezbędne prace adaptacyjne pomieszczeń /malowanie, dostosowanie łazienek, zabudowa grzejników, zakupy wykładzin ,rolet okiennych/.

W trakcie realizacji projektu ,odbyły się również 2 warsztaty pedagogiczno-psychologiczne dla rodziców dzieci uczęszczających do PP, prowadzone przez psychologa z Poradnii Pedagogiczno-Psychologicznej w Łukowie.

Całkowita wartość projektu   910818,07zł ,dofinansowanie z UE – 774195,35 , w tym wkład własny   -136622,77 zł.

Ogólny cel projektu – wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej u 106 dzieci został osiągnięty.

Pomimo zakończenia projektu – Punkty Przedszkolne będą nadal funkcjonowaly w gminie Wola Mysłowska jako przedszkola samorządowe.

Zofia Mikusek
Koordynator projektu

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki