X edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego

X edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego

19 kwietnia 2017

Gminna Biblioteka Publiczna im. Gustawa Wyssogoty – Zakrzewskiego w Woli Mysłowskiej zaprasza do udziału w X edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem:

„Patroni roku 2017
Józef Konrad Korzeniowski
Józef Piłsudski
Adam Chmielowski
Honorat Koźmiński
Tadeusz Kościuszko
Rzeka Wisła”

Cele konkursu:
•    Oddanie hołdu i uczczenie pamięci wybitnych Polaków
•    Zainteresowanie Ich życiem i działalnością
•    Popularyzacja konkursu recytatorskiego jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży
•    Pobudzenie dzieci i młodzieży do aktywności poprzez wspólną zabawę, zachęcenie do zdrowej rywalizacji
•    Integracja dzieci z naszej gminy
Warunki uczestnictwa:
1. w konkursie biorą udział uczniowie klas V-VI i gimnazjum
2. szkołę podstawową może reprezentować 2 uczniów, a gimnazjum po 1 uczniu z każdej klasy. Uczestnicy deklamują dowolnie wybrany wiersz nawiązujący do tematu konkursu.

Kryteria oceny:
Komisja będzie oceniała uczestników według następujących kryteriów:
•    Stopień opanowania pamięciowego tekstu
•    Poprawne i płynne deklamowanie
•    Świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu
•    Ogólne wrażenie artystyczne
Komisja powołana przez Organizatora konkursu przedstawi wyniki recytacji konkursowych, po zakończeniu prezentacji przyzna nagrody i wyróżnienia.

Termin konkursu: 15 maja 2017 roku,
Miejsce: GBP w Woli Mysłowskiej

Prosimy o zgłoszenie udziału do 11 maja osobiście w GBP lub pod numerem Tel. 25 754 26 17

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki