Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

11 kwietnia 2017

Wójt Gminy Wola Mysłowska, działając na podstawie art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 15.02.2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Klub Sportowy „Perła Dwornia”

21 – 426 Wola Mysłowska 57

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:

a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.

b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.

c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

 

 

8  000,00 zł

Władysław Mika
Wójt Gminy Wola Mysłowska

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki