Wybory w sołectwach

Wybory w sołectwach

8 lutego 2011

Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia przeprowadzenia zebrań wyborczych w sołectwach na terenie gminy Wola Myslowska.
Mieszkańcy sołectw będą wybierać sołtysów i Rady Sołeckie.
Pierwsze zebrania wyborcze odbędą w następujących sołectwach:
1.Grudz 11.02.2011 godz.10
2.Mysłow 11.02.2011 godz.15.30
3.Jarczew 19.02.2011 godz 10
4.Wolka Ciechomska 3.03.2011 r.godz.14
5.Powały 26.03.2011 godz 10

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki