Wspieramy uczniów w nauce angielskiego

Wspieramy uczniów w nauce angielskiego

11 października 2023

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Lisikierzu w tym roku szkolnym korzystają z dodatkowych lekcji języka angielskiego. Lekcje są prowadzone w ramach Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Dofinansowanie na ten cel Gmina Wola Mysłowska zdobyła z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”.
Wniosek przygotowany w Urzędzie Gminy został zakwalifikowany do dofinansowania. Ósmoklasiści we wrześniu rozpoczęli udział w zajęciach pozalekcyjnych. Program rozpoczął się od testu mającego określić stopień znajomości języka. Na podstawie wyników testu uczniowie trafili do poszczególnych grup.
Zajęcia będą trwać 90 godzin i zakończą się w czerwcu 2024 r. Poza tradycyjnymi lekcjami w programie zajęć mają znaleźć się także zajęcia wyjazdowe, np. do kina.
Realizacja programu jest nadzorowana przez przedstawiciela Urzędu Gminy, aktywnie został w nią włączony dyrektor szkoły.
Te dodatkowe lekcję języka angielskiego są prowadzone z wykorzystaniem podręczników, których zakup został sfinansowany przez Fundusz Książki zostały nieodpłatne dostarczone do szkół i przekazane uczniom.
Także do szkolnych Biblioteki trafią m.in. słowniki, pomoce dydaktyczne w formie audio i video, readersy.

fot.pixabay

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki