Wilczyska – stawiamy na rozwój

Wilczyska – stawiamy na rozwój

27 marca 2012

Projekt „Wilczyska- stawiamy na rozwój” realizowany jest przez Fundację EOS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasze Wilczyska”.

Cel projektu:

Zwiększenie integracji i pobudzenie aktywności 14 mieszkańców Wilczysk zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zapraszamy do udziału w projekcie 14 osób, w tym: 3 bezrobotne kobiety pozostające bez zatrudnienia, 7 osób nieaktywnych zawodowo (4 kobiety i 3 mężczyzn), w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) oraz 4 osoby zatrudnione (2 kobiety i 2 mężczyzn), zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), zamieszkałych na terenie miejscowości Wilczyska w gminie Wola Mysłowska (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Oferujemy w projekcie

 • jednodniową wizytę studyjną w przedsiębiorstwie społecznym w Nasutowie
 • warsztaty wyrobów regionalnych (32 godz.)
 • warsztaty rzeźbiarskie (16 godz.)
 • partycypacyjne warsztaty wypracowujące strategie rozwoju i promocji Wilczysk (16 godz.)
 • warsztaty na temat tworzenia i promocji produktu regionalnego (8 godz.)
 • warsztaty przedsiębiorczości – agroturystyka (16 godz.)
 • warsztaty komunikacji i autoprezentacji (16 godz.)
 • festyn integracyjny
 • poczęstunek podczas zajęć
 • dojazd na zajęcia wyjazdowe

  Termin realizacji:
  01 marca – 31 sierpnia 2012 roku.

  Biuro Projektu:
  Urząd Gminy Wola Mysłowska 57 b, 21-426 Wola Mysłowska

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy Lokalne na Rzecz Aktywnej Integracji

 • Gmina Wola Mysłowska

  Adres Wola Mysłowska 57,
  21-426 Wola Mysłowska
  Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
  Fax (0-25) 754 25 16
  Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
  E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

  Godziny pracy

  Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

  Przydatne linki