Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego ,,Perła Dwornia”

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego ,,Perła Dwornia”

13 lutego 2014

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego ,,Perła Dwornia”, które odbędzie się 2 marca 2014 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedłużenie sprawozdania z działalności Klubu Sportowego ,,Perła Dwornia” za 2013r.
5. Podjęcie uchwały w sprawach:
– przyjęcie sprawozdania Zarządu Klubu Sportowego Perła Dwornia za 2013r. i udzielenie absolutorium.
– uchwalenie budżetu Klubu Sportowego na 2014r.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu
Rafał Maślak

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki