Informacja przypominająca o ograniczeniach w obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy

Informacja przypominająca o ograniczeniach w obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy

22 marca 2021

Szanowni Państwo!

Wypełniając wytyczne Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512) informujemy,
że do dnia 25.04.2021 r. wszystkie sprawy kierowane do Urzędu Gminy Wola Mysłowska załatwiane będą drogą elektroniczną lub telefoniczną w godzinach 8.00 – 14.00.

Bezpośrednia obsługa interesanta możliwa będzie jedynie w wyjątkowych przypadkach – po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym
i uznaniu przez tego pracownika konieczności osobistego stawiennictwa oraz uzgodnieniu terminu wizyty. Wykaz telefonów do pracowników podajemy poniżej:

Sekretariat tel. (25) 754 25 22
fax. (250 754 25 16
e-mail: [email protected]
Wójt (25) 754 25 22 wew. 24
Sekretarz Gminy (25) 754 25 22 wew. 22
Skarbnik Gminy (25) 754 25 22 wew. 27
Ewidencja ludności, sprawy obywatelskie (25) 754 25 22 wew. 25
Inwestycje, drogownictwo, planowanie przestrzenne, oświetlenie uliczne (25) 754 25 22 wew. 28
Edukacja, rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, usuwanie drzew i krzewów, decyzje środowiskowe, gospodarka odpadami, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe (25) 754 25 22 wew. 30
Obsługa Rady, Kadry i sprawy pracownicze, OSP (25) 754 25 22 wew. 29
Księgowość podatkowa (25) 754 25 22 wew. 26
Księgowość budżetowa (25) 754 25 06 wew. 27
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) (25) 754 25 22 wew. 23

W przypadku konieczności osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu, prosimy korzystać
ze skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku przy Punkcie Obsługi Interesanta. Wszystkie dokumenty wrzucone do tej skrzynki należy uważać jako dostarczone do Urzędu Gminy.

Prosimy o wyrozumiałość, zrozumienie i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki