ALERT EPIZOOTYCZNY! Uwaga Ptasia Grypa!

ALERT EPIZOOTYCZNY! Uwaga Ptasia Grypa!

2 grudnia 2020

Szanowni Państwo!
W związku z wykryciem ognisk ptasiej grypy na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na terenie Rosji i Kazachstanu przypominamy: ptasia grypa to zakażenie, które wywoływane jest przez wirus grypy typu A należącego do rodziny Orthomyxoviridae. Zazwyczaj występuje u ptactwa, ale zdarzają się również przypadki zakażenia u ludzi. Wirus ptasiej grypy u osób przestrzegających zasad higieny nie stanowi dużego zagrożenia, jednak w przypadku osób o obniżonej odporności, zakażenie może prowadzić do groźnych w skutkach powikłań! Mimo, iż wirus ptasiej grypy rzadko powoduje zakażenie u ludzi, to gdy dojdzie do zakażenia, grypa przebiega o wiele ciężej od “klasycznej” ludzkiej grypy. Sporadycznie obserwuje się następujący przebieg choroby: gorączka, ból gardła, kaszel. Następnie może pojawić się wirusowe zapalenie płuc, w wyniku którego dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej.

Jak się zabezpieczyć przed ptasią grypą?

1. Unikaj kontaktu z ptactwem (zarówno dzikim, jak i domowym) – niezależnie od stanu jego zdrowia – unikaj miejsc koncentracji ptaków: ferm, kurników, stad gołębi i kaczek.
2. Nie ma konieczności rezygnowania z mięsa drobiowego oraz jajek, ponieważ wirus ptasiej grypy ulega zniszczeniu w obróbce termicznej w temperaturze powyżej 50°C.
3. W przypadku konieczności kontaktu z ptakami – np. w gospodarstwie rolnym – zawsze pamiętaj o używaniu jednorazowych rękawiczek ochronnych. Pamiętaj, aby po każdym kontakcie z ptactwem umyć ręce.
4. Należy unikać spożywania surowych (niepoddanych obróbce cieplnej) jaj i surowego mięsa drobiowego.
5. Wszystkie przedmioty, które wcześniej miały kontakt z surowym mięsem, np. deska do krojenia, noże czy talerze – powinny być dokładnie myte za pomocą detergentów. Mrożenie mięsa nie spowoduje zniszczenia wirusa ptasiej grypy!
6. Produkty takie jak: mięso drobiowe czy jajka należy trzymać w dobrze zamkniętym opakowaniu, tak aby nie miały styczności z innymi produktami.
7. Należy zadbać o to, aby dzieci nie przebywały w miejscach, w których znajdują się duże skupiska ptactwa: np. fermy drobiu, parki i skwery (dokarmianie ptaków).

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU (na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Weterynarji)

Objawy grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia

Przebieg i objawy kliniczne zakażeń grypy ptaków są zróżnicowane i zależą od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, towarzyszących zakażeń i stresogennych wpływów środowiska. W zakażeniach wirusami grypy ptaków zasadniczo wyróżnia się dwie postacie choroby:

 1. Nisko zjadliwa grypa ptaków (LPAI – Low pathogenic avian influenza) – w przebiegu choroby może dojść do wzrostu zjadliwości wirusa w wyniku mutacji  i przejście w wysoce zjadliwą grypę ptaków:
  • objawy kliniczne wahają się od niezauważalnych do umiarkowanych lub ciężkich objawów oddechowych;
  • śmiertelność waha się od 3% do 15%;
  • produkcja nieśna może spaść o 45%.
 2. Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI – Highly pathogenic avian influenza)
  • objawy kliniczne to depresja, silne łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podoczodołowych, sinica grzebienia i dzwonków, obrzęk głowy, nastroszenie piór, biegunka, objawy nerwowe;
  • gwałtowny spadek lub zatrzymanie produkcji jaj, skorupy miękkie, ostatnie jaja zwykle bez skorup;
  • w nadostrych i ostrych przypadkach padnięcia są nagłe, bez widocznych objawów lub w ciągu 24-48 godzin od pierwszych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Zgłoszenie podejrzenia

1) Drób

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 • zwiększona śmiertelność;
 • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
 • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
 • duszność;
 • sinica i wybroczyny;
 • biegunka;
 • nagły spadek nieśności.

Po dokonaniu zgłoszenia, do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii, posiadacz drobiu zobowiązany jest do:

 • izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam ptaków;
 • wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
 • nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
 • uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.

2) Ptaki dzikie

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają powiatowemu lekarzowi weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki