Uwaga! Przedsiębiorcy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych!

Uwaga! Przedsiębiorcy, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych!

29 listopada 2019

Urząd Gminy Wola Mysłowska informuje iż, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w myśl art. 6c ust. 2c – przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkanej (sklepy, instytucje, zakłady usługowe /nie dotyczy nieruchomości letniskowych!/) do zorganizowanego przez gminę systemu zagospodarowania odpadów komunalnych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami mogą pozostać w zorganizowanym przez gminę systemie na dotychczasowych zasadach lub złożyć w terminie 30 dni od publikacji ogłoszenia pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu. Złożenie oświadczenia skutkować będzie koniecznością zawarcia przez przedsiębiorcę, z dniem 1 stycznia 2020 r., indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki