Usuwanie folii rolniczych!

Usuwanie folii rolniczych!

27 maja 2020

Szanowni Państwo!

Urząd Gminy Wola Mysłowska informuje, iż została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W ramach programu usuwane będą odpady w postaci folii rolniczych, siatek i sznurków z tworzyw sztucznych oraz opakowań po nawozach i typu big-bag. Planowany termin rozpoczęcia odbioru odpadów to lipiec br. Odbiór odpadów finansowany będzie w całości ze środków NFOŚiGW w formie pomocy publicznej. Informujemy zatem, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcą korzyści są posiadacze odpadów – czyli rolnicy (przedsiębiorcy w rozumieniu prawa unijnego) – stają się więc oni beneficjentami pomocy publicznej, a gminy – podmiotami udzielającymi tej pomocy.

Informujemy zatem wszystkie podmioty, które złożyły wnioski o zakwalifikowanie do Programu, o konieczności złożenia oświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis. Złożenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy publicznej (brak oświadczenia skutkować będzie odrzuceniem wniosku). Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomoc będzie udzielana do wysokości limitu przewidzianego dla tego rodzaju pomocy – tj. do wysokości 20 000 euro dla 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. Oświadczenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2020 r. wg. ponizszego wzoru:

oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki