Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z produkcji rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z produkcji rolniczej

29 grudnia 2022

Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje, że zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na rok 2023.

Wymogiem uczestnictwa w Programie, jaki Gmina musi spełnić, jest sporządzenie inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym prosimy właścicieli gospodarstw rolnych, zainteresowanych odbiorem w/w odpadów, o złożenie wniosku – stanowiącego jednocześnie ankietę na temat ilości odpadów w gospodarstwie rolnym. Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska (pokój nr 9). Wzór wniosku można pobrać z załącznika do niniejszej informacji lub w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska – pok. nr 9.
Jednocześnie informuję, iż odbiór odpadów (z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) będzie prowadzony wyłącznie z gospodarstw rolnych, które złożą stosowny wniosek!

Odbiór odpadów finansowany będzie w całości ze środków NFOŚiGW w ramach pomocy publicznej. Informujemy zatem, iż warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy publicznej jest złożenie oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w roku bieżącym i poprzedzających go 2 lat podatkowych  – brak oświadczenia skutkować będzie odrzuceniem wniosku. W ramach działania finansowane będą przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT!

 

 

Załączniki:
1) wniosek o odbiór odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
2) oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki