Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z produkcji rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z produkcji rolniczej

28 czerwca 2021

Wójt Gminy Wola Mysłowska informuje, iż Gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego:  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wymogiem uczestnictwa w Programie, jaki Gmina musi spełnić, jest sporządzenie inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz oświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis. W związku z powyższym prosimy właścicieli gospodarstw rolnych, zainteresowanych odbiorem w/w odpadów, o złożenie wniosku – stanowiącego jednocześnie ankietę na temat ilości odpadów w gospodarstwie rolnym.
Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska (pokój nr 9).

Wzór wniosku można pobrać z załącznika do niniejszej informacji, w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska – pok. nr 9 oraz u sołtysów (od 5.07.2021 r.).

Jednocześnie informuję, iż odbiór odpadów (z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) będzie prowadzony wyłącznie z gospodarstw rolnych, które złożą stosowny wniosek!

Odbiór odpadów finansowany będzie w całości ze środków NFOŚiGW w formie pomocy publicznej. Informujemy zatem, iż warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy publicznej jest także złożenie oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w roku bieżącym i poprzedzających go 2 lat podatkowych  – brak oświadczenia skutkować będzie odrzuceniem wniosku.

 

Załączniki:
1) wniosek o odbiór odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych
2) oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Daniel Mikołajewski

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki