Usuwamy Azbest! Rusza nabór wniosków na rok 2021!

Usuwamy Azbest! Rusza nabór wniosków na rok 2021!

29 stycznia 2021

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków będzie trwał
od dnia
01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Szanowni Państwo! Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń,
może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu
„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego
„!

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych z ziemi. Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska oraz na stronie Projektu: http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać z linków poniżej lub ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób  z poprzednich trzech naborów.

 

UWAGA!

Urząd Gminy Wola Mysłowska informuje, iż w związku z występowaniem stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego ograniczeniami w pracy Urzędu oraz wymogami sanitarnymi wnioski o zakwalifikowanie do Projektu składać można w Punkcie Obsługi Interesanta UG Wola Mysłowska. Możliwe jest także składanie wniosków pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej (wymagane posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego!). W przypadku konieczności konsultacji w kwestii wypełnienia wniosku lub innych czynności formalno-prawnych, bądź uzyskania informacji i wyjaśnień, prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Koordynatorem Projektu: (25) 754 25 22 wew. 30 lub o zgłoszenie tego faktu w Punkcie Obsługi Interesanta.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

zał.-nr-1-do-Regulaminu-Zgłoszenie-lokalizacji
zał.-nr-1a-do-Regulaminu-Oświadczenie-brak-sprzeciwu
zał.-nr-2a-do-Regulaminu-Demontaż-zgodnie-z-przepisami
zał.-nr-3a-do-Regulaminu-Oświadczenie-o-przekwalifikowaniu-demontazu-na-odbiór-z-ziemi

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki