Ustawa „Rodzina 500 plus” wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.

500+ banner

Ustawa „Rodzina 500 plus” wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.

15 marca 2016

 500+ banner

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została ogłoszona 17 lutego br. w Dzienniku Ustaw, poz. 195 (tekst ustawy zob. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195).

Ustawa ta wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub            1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
Jednocześnie informujemy, że 18 lutego 2016 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 19 lutego 2016 r., poz. 214). Rozporządzenie to określa m.in.  wzór wniosku oraz załączników do niego.

Uwaga:
– zgodnie z art. 49 ustawy wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy (trwający od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.) mogą być składane od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.

– GOPS wydaje decyzję w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

– Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu 2016 r., GOPS (w razie spełnienia warunków ustawowych) wyda decyzję  o przyznaniu świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. i wypłaci wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

W związku  z powyższym prosimy Mieszkańców Gminy Wola Mysłowska o możliwie rozłożone w czasie (od 1 kwietnia do 1 lipca) składanie wniosków, aby uniknąć kolejek i niedogodności związanych z jednoczesnym składaniem wniosków przez dużą liczbę osób. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w terminie (trzech miesięcy). Złożenie wniosku w pierwszych dniach kwietnia nie przyspieszy ich rozpatrzenia, gdyż wydawanie decyzji będzie następowało w miarę możliwości organizacyjnych, w maju i czerwcu br.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki