Ulga za kompostownik

Ulga za kompostownik

1 lutego 2022

Szanowni Państwo!

Od stycznia 2022 r. właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli skorzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli zdecydują się na kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne (odpady kuchenne) oraz odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie).

Wysokość zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

Aby skorzystać z ulgi z tytułu posiadania kompostownika należy założyć kompostownik, a następnie zgłosić fakt jego posiadania i kompostowania w nim bioodpadów, w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska poprzez deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaznaczając w części F deklaracji fakt posiadania kompostownika.

Kompostowanie odpadów prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub na pryzmie kompostowej w specjalnie do tego wydzielonym miejscu – dbając o dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostowanego materiału oraz ich odpowiednią wilgotność. Wielkość kompostownika powinna być dostosowana do ilości gromadzonych tam bioodpadów.
W kompostownikach możemy kompostować następujące rodzaje bioodpadów:

 • skoszona trawa,
 • liście,
 • drobne gałązki,
 • słomę i siano,
 • owoce, warzywa, roślinne resztki kuchenne,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • czysty drobny papier,
 • popiół drzewny,
 • trociny.

Po zadeklarowaniu faktu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku odpady te nie będą odbierane z nieruchomości przez firmę odbierającą odpady! Właścicielom tych nieruchomości nie będzie także przysługiwał worek na odpady „BIO”.

Zgodnie z art. 6k ust 4b ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

 • nie posiada domowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów w przydomowym kompostowniku,
 • uniemożliwia dokonania kontroli w celu weryfikacji zgodności z deklaracją, przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Wola Mysłowska traci prawo do ulgi za prowadzenie przydomowego kompostownika,

traci prawo do ulgi! Ponowne skorzystanie z ulgi za prowadzenie przydomowego kompostownika będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy wyłącznie po złożeniu nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, iż w myśl powyższej ustawy, kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki