To będzie rok inwestycji drogowych

Radni uchwalili budżet

To będzie rok inwestycji drogowych

5 stycznia 2021

Budżet na 2021 r., uchwalony na ostatniej, grudniowej sesji, zapowiada się obiecująco. Na liście planowanych inwestycji są zadania drogowe, przygotowanie do rozbudowy oczyszczalni, oraz mniejsze i większe projekty.
Inwestycji można spodziewać się we wszystkich sołectwach. To zapewnia Fundusz Sołecki:
– Kontynuujemy fundusz sołecki, z czego jestem bardzo zadowolona – zapowiedziała podczas sesji wójt Kinga Szerszeń – Przez minione dwa lata w każdej miejscowości wiele zadań zostało zrealizowanych. W niektórych miejscowościach w tym roku planujemy kontynuację rozpoczętych prac. W niektórych planowane są nowe zadania. Cieszy to, że tak fajnie fundusz sprawdza się w naszej gminie. Wskazywanie zadań przez mieszkańców przyjęło się – mówiła wójt.
W roku bieżącym, na fundusz będzie przeznaczone 401 tys. zł, do podziału na 21 miejscowości.
Jak wyjaśniała wójt Kinga Szerszeń.
– Nie podnosimy podatków lokalnych. Będę pozostawione na poziomie lat poprzednich. Utrzymujemy realizację wszelkich rozpoczętych zadań. W stosunku do roku poprzedniego, dochody wzrosły o 6 proc. a wydatki o 5,5 proc. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi ok. 30 proc. To wzrost o 9 proc. do roku poprzedniego – mówiła.
Na nowe drogi zostanie przeznaczona rekordowa kwota 922 tys. zł.
Na liście są: droga gminna w Jarczewie, droga do Huty Zadybskiej, droga w Woli Mysłowskiej (na Pszczelniku), droga w Wilczyskach (do dawnego Monaru), droga do działek rolnych w miejscowości Grudź (złożony wniosek do kolejnej edycji Funduszu Inwestycji Lokalnych).
Wśród najważniejszych inwestycji są: zakończenie budowy kanalizacji w Wilczyskach, wymiana pieca centralnego ogrzewania w UG, stary piec wymaga natychmiastowej wymiany.
Przy SP w Jarczewie będzie rozbudowa placu zabaw.
Ważna jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarczewie. Chodzi o dokumentację i pozwolenie na rozbudowę. Długie konsultacje z kilkoma instytucjami nasunęły wniosek i konieczności rozbudowy istniejącej oczyszczalni i sukcesywne podłączanie kolejnych miejscowości.
W planach jest zakup wyposażenia dla stacji uzdatniania wody w Osinach, montaż stu trzydziestu instalacji solarnych i fotowoltaicznych, budowa nowego oświetlenia ulicznego w Błażkowie i wymiana opraw w pozostałych miejscowościach na ledowe.
Na liście inwestycji są modernizacje i rozbudowa obiektów świetlic wiejskich w Kamieniu, Wólce Ciechomskiej, Powałach, Mysłowie, Nowym Świecie, Germanisze oraz Starej Hucie.
Wójt zwróciła się do radnych z prośbą o zaakceptowanie propozycji przekazania 500 tys. zł Zarządowi Dróg Powiatowych w Łukowie. Kwota ta stanowi udział gminy w środkach pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach tych projektów zostaną zrealizowane dwie drogi powiatowe- przez Kamień, Germanichę Kasyldów Fiukówkę do Osin oraz droga od strony Huty Dąbrowa do drogi 807, biegnąca przez Nowy Świat.
– W razie pilnych zadań, oszczędności, czy nowych środków o które usilnie się staramy, będziemy na bieżąco wprowadzać zmiany w budżecie na nowe zadania – zapowiedziała wójt.
Kinga Szerszeń zapewniła też, że w budżecie zostały zapewnione środki na bieżące utrzymanie dróg, oświatę (subwencja stanowi 47 proc (4 mln 400), a wydatki 9 mln 300 tys. zł).
Wydatki urzędowe zostały zabezpieczone na minimalne kwoty.
Budżet po stronie wydatków liczy 24 mln 865 tys. zł (wydatki bieżące – 22 mln 191 tys. zł, wydatki majątkowe – 2 mln 673 tys. zł).
Dochody to 23 mln 117 tys. , dochody bieżące – 22 mln. 205 tys. zł bieżące, dochody majątkowe – 912 tys. zł. Przychody – 2 mln 148, rozchody 400 tys. zł .
Deficyt w wysokości 1 mln 748 tys. zł będzie pokryty z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek (798 tys. zł), a także z przychodów z niewykorzystanych środków pochodzących z rozliczenia niewykorzystanych wydatków nimi finansowanych (950 tys. zł – dwie transze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki