Susza – szacowanie strat!

Susza – szacowanie strat!

24 lipca 2019

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG-PIB w Puławach) stanu zagrożenia suszą rolniczą w gminie Wola Mysłowska dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych, Urząd Gminy Wola Mysłowska przypomina, iż warunkiem koniecznym ubiegania się o pomoc z budżetu państwa, jest oszacowanie strat przez gminną komisję ds. szacowania szkód w rolnictwie! Szkody w rolnictwie i działach specjalnych produkcji rolnej szacowane są na wniosek producenta rolnego!

Dla terenu gminy Wola Mysłowska stwierdzono zagrożenie suszą rolniczą dla gleb I i II kategorii  (gleby bardzo lekkie i lekkie) (sprawdź aktualny stan zagrożenia upraw suszą).

Informujemy zatem producentów rolnych, którzy stwierdzili wystąpienie szkód wskutek niedoboru wody w ww. uprawach, o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat przez komisję gminną.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska 57 w godz. 8.00 – 16.00.

 

Wniosek należy złożyć na jednym z poniższych druków:

1) Oświadczenie_uprawy
2) Oświadczenie_zwierzęta
3) Oświadczenie_straty w sadach

Przypominamy, iż producenci rolni prowadzący hodowlę mieszaną (roślinną i zwierzęcą) zobowiązani są złożyć oświadczenia nr 1 i 2 – niezależnie od poniesionych strat (także jeśli straty nie wystąpiły).
Każdorazowo, do oświadczenia o stratach w uprawach rolnych, producent winien dołączyć aktualny wniosek o dopłaty bezpośrednie złożony do ARiMR.

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki