Sprzątanie Świata 2018

Sprzątanie Świata 2018

6 kwietnia 2018

Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World” wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz – założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Po raz pierwszy wspólnie sprzątaliśmy Polskę w 1994 r. i od tego czasu corocznie uczestniczymy w tej szczytnej idei. Jest to dla nas wszystkich wspólna lekcja poszanowania środowiska. Akcja „Sprzątanie Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Dla samorządów jest dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu, zaś dla mieszkańców możliwością wspólnych spotkań, zacieśniania więzi i budowania poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za dobro wspólne jakim jest czyste środowisko.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PRZYŁĄCZENIEM SIĘ DO AKCJI
ZAPRASZAMY W DNIU 11.04.2018 r.

Więcej o akcji:

http://www.naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/

UWAGA!!!

PO ZAKOŃCZENIU AKCJI PROSIMY O POINFORMOWANIE TUTEJSZEGO URZĘDU O MIEJSCU ZDEPONOWANIA ODPADÓW W CELU POINFORMOWANIA WŁAŚCIWYCH SŁUŻB O KONIECZNOŚCI ICH ODBIORU ZE WSKAZANYCH PRZEZ PAŃSTWA MIEJSC!

TEL. (25) 754 25 22 WEW. 30

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki