Spotkanie informacyjne – rekrutacja dzieci w wieku 3-5 lat do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie

Spotkanie informacyjne – rekrutacja dzieci w wieku 3-5 lat do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie

25 marca 2014

Uprzejmie zapraszam na spotkanie informacyjne dot. rekrutacji dzieci w wieku 3-5 lat do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie ,w dniu:

– 2014.03.26 o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej w Jarczewie
– 2014.03.27 o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej w Lisikierzu
– 2014.03.28 o godz.13.30 w Szkole Podstawowej w Wandowie

w związku z realizacją projektu pt.”Mali ludzie-wielka pomoc!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach:
Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
-współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania zostaną omówione zasady rekrutacji dzieci na rok szkolny 2014/2015 .

W Ó J T
Władysław Mika

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki