Rządowy Progr. wspierania osób pobierających świad. pielęgnacyjne.

Rządowy Progr. wspierania osób pobierających świad. pielęgnacyjne.

14 października 2011

W dniu 27.09.2011r. weszła w życie Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
§1. ust. 2 i 3 Uchwały:
2. Realizacja programu, o którym mowa w ust. 1, polega na udzielaniu pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)), w wysokości 100 zł miesięcznie.
3. Program, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2011 r.

Pełny tekst Uchwały

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki