Rozpoczynamy realizację projektu z dofinansowaniem UE

Rozpoczynamy realizację projektu z dofinansowaniem UE

29 grudnia 2023

Informujemy, że Gmina Wola Mysłowska uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.:

„Edukacja poza formalna w Gminie Wola Mysłowska!”

Projekt realizujemy, aby wspierać równy dostęp do dobrej jakości, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

W projekcie planujemy organizacje zajęć w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wandowie, w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Mysłowie, w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie, w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Lisikierzu. Ponad to w projekcie zostaną zorganizowane zajęcia dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz warsztaty ekologiczne.

Z projektu korzystać będą uczniowie znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej 4 szkół podstawowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Wola Mysłowska:

  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wandowie,
  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Mysłowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie,
  • Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Lisikierzu.

Łącznie wsparciem zostanie objętych 187 uczniów.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną poprzez realizację zajęć edukacji poza formalnej w formie stacjonarnej i wyjazdowej.

Efektem projektu będzie nabycie kwalifikacji przez 150 uczniów po opuszczeniu programu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie                                                

Wartość projektu : 320 739,19 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 288 665,27 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki