Rekrutacja przedszkolaków na rok szkolny 2013/2014

Rekrutacja przedszkolaków na rok szkolny 2013/2014

29 marca 2013

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza rekrutację dzieci w wieku 3-5 lat do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie prowadzonych w ramach projektu „Mali ludzie – wielka pomoc!” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do Punktów Przedszkolnych przyjmowane będą dzieci w wieku 3-5 lat ,pochodzące z obszarów wiejskich , zamieszkałe na terenie gminy Wola Mysłowska, według następujących kryteriów:

– dzieci 5-letnie nie objęte wychowaniem przedszkolnym

-dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością /dot. PP w Wandowie/

-dzieci rodziców samotnie je wychowujących

-dzieci z rodzin o niskim dochodzie

-dzieci obojga pracujących rodziców

Liczba wolnych miejsc – 19 , w tym:

PP Jarczew – 9 , Lisikierz-2 ,Wandów -8

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej gminy /www.wolamyslowska.com.pl/ jak również w Urzędzie Gminy i w Szkołach Podstawowych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie.

Uzupełnione dokumenty/karta zgłoszenia dziecka ,oświadczenie o dochodach oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych/ należy złożyć w Szkole Podstawowej w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie lub w Urzędzie Gminy najpóżniej do 20 kwietnia 2013 r.

Szczegółowych informacji udziela :Koordynator projektu -Zofia Mikusek Tel.25 7542522

Wola Mysłowska 2013.03.25 Wójt

Władysław Mika

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki