Rekrutacja dzieci do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie,Lisikierzu i Wandowie na rok szkolny 2014/15.

Rekrutacja dzieci do Punktów Przedszkolnych w Jarczewie,Lisikierzu i Wandowie na rok szkolny 2014/15.

30 marca 2014

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. – o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /DzU z 2014 poz.7/ rekrutacja do Punktów Przedszkolnych na terenie gminy Wola Mysłowska odbywa się zgodnie z ustalonymi przez dyrektorów szkół podstawowych w Jarczewie,Lisikierzu i Wandowie-w drodze Zarządzenia , kryteriami i przyznania im określonej liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i powołania komisji rekrutacyjnej.

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku do punktu przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny 2014/15 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym, do dyrektora szkoły podstawowej.
Nabór dzieci na rok szkolny 2014/15 odbywa się w okresie od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2014 r. Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego wydaje i przyjmuje dyrektor szkoły podstawowej.

wniosek.doc

deklaracja dziecka.docx

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki