Rekrutacja do projektu „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wola Mysłowska”

projekt-szkoly

Rekrutacja do projektu „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wola Mysłowska”

4 września 2017

Zapraszamy uczniów klas I-VII Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Lisikierzu i Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego i klas I – II Gimnazjum oraz nauczycieli do udziału w projekcie.

Dla uczniów:
W ramach zajęć wyrównawczych i dodatkowych rozwijających zdolności oferujemy: język angielski, język rosyjski, przyrodę, informatykę, matematykę.

Dodatkowo oferujemy: zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Dla nauczycieli:
Szkolenia: umiejętność pracy w zespole, praca z uczniem metodą eksperymentu, praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami, wykorzystywanie tablicy interaktywnej.

Zapisy w sekretariacie szkoły do 29.09.2017 r.

ZAPRASZAMY!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

projekt-szkoly

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki