Radni spotkali się na sesji

Radni spotkali się na sesji

10 października 2019

Zebrania wiejskie związane z Funduszami Sołeckimi na przyszły rok już się zakończyły. Tymczasem Rada Gminy na ostatniej sesji nadzwyczajnej wprowadziła zmiany w budżecie na 2019 r. Miały związek właśnie z funduszami sołeckimi.
Przesunięcia dotyczyły dwóch miejscowości Baczkowa i Nowego Światu. Planowane inwestycje będą droższe.
W programie znalazło się także wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w Ciechominie. Chodziło o działkę, która sąsiaduje z dwiema innymi należącymi do gminy.
Na jednej z nich stoi ośrodek zdrowia w Ciechominie, a na drugiej nowo wybudowana świetlica w Ciechominie. Działka przeznaczona na sprzedaż znajduje się pomiędzy nimi i usprawni ciąg komunikacyjny.
Wcześniej stała w tym miejscu wieża telekomunikacyjna, ale została rozebrana, działka zaś przeznaczona jest na sprzedaż.
Kolejna uchwała dotyczyła przystąpienia gminy Wola Mysłowska do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego. Związek skupia gminy z powiatu radzyńskiego i łukowskiego. Administruje instalacją w Adamkach, do której trafiają odpady z gminy Wola Mysłowska.

– Zmieniły się zasady oddawania śmieci. W całym kraju opłaty, jakie firmy odbierające odpady ponoszą wzrosły, to pociąga za sobą wzrost cen odbioru odpadów.
Przynależność do związku daje nam możliwość wpływu na ceny i może uchronić przed znacznym wzrostem opłat – mówi wójt gminy Wola Mysłowska Kinga Szerszeń.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki