Przygotowania do gazyfikacji

Przygotowania do gazyfikacji

25 kwietnia 2019

Mimo, że zdecydowana większość gminy Wola Mysłowska jest zgazyfikowana, to na gaz wciąż czekają mieszkańcy wsi Grudź, Powały, Świder i części Ciechomina.
O potrzebie podłączenia do sieci mieszkańcy przypominają stale. Temat wrócił podczas spotkań przedwyborczych organizowanych na zebraniach sołeckich.
Zgodnie z deklaracją złożoną przez wyborami, wójt Kinga Szerszeń wystąpiła do Polskiej Spółki Gazownictwa. Efektem wystąpienia było spotkanie się z szefem gazowni – Krzysztofem Koncerewiczem.
– Do spotkania doszło w pierwszym tygodniu kwietnia br. Przedstawiciel PSG zaproponował, by gmina zebrała deklaracje od mieszkańców zainteresowanych podłączeniem gazu. Złożone deklaracje powinny mieć wiążący charakter. Kiedy już dostarczymy deklaracje PSG sporządzi wycenę opłacalności i podejmie się realizacji inwestycji. Po zakończonych wyborach sołtysów i rad sołeckich, w gminie zostanie ustalony termin spotkania. Przedstawimy na nim wszystkie informacje, które sołtysi przekażą swoim mieszkańcom – mówi wójt Kinga Szerszeń.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki