Przygotowania do funduszu sołeckiego

Przygotowania do funduszu sołeckiego

12 października 2020

Dobiegła końca seria zebrań wiejskich dotyczących przyszłorocznego funduszu sołeckiego. W sierpniu i wrześniu zebrania odbywały się w każdym sołectwie.

Takie zebrania muszą się odbyć do końca września w każde gminie. To przepisy ustawowe.

Uczestnicy rozmawiali o planach dotyczących funduszu sołeckiego na 2021 r . Mieszkańcy proponowali zadania, które ich zdaniem, powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku. Większość dotyczyła inwestycji drogowych, modernizacji dróg dojazdowych do pól, modernizacji i doposażania świetlic.

W Jarczewie na przykład mieszkańcy chcą modernizować plac zabaw przy szkole.  Najwięcej zgłoszonych potrzeb wynika z konieczności budowy dróg  dojazdowych do pól.

Te spotkania to dla mnie możliwość rozmowy z mieszkańcami, wysłuchania ich głosu i potrzeb. Rozmawialiśmy o różnych inwestycjach, o tym, co się w gminie dzieje, jakie środki pozyskaliśmy, co mamy w planach. Mówiliśmy o sprawach bieżących – mówi wójt gminy Wola Mysłowska Kinga Szerszeń.

Przyszłoroczny fundusz sołecki będzie trzecim.

–  Idea funduszu sołeckiego bardzo mi się podoba. Mieszkańcy biorą czynny udział w wydawaniu publicznych pieniędzy przy zastosowaniu przepisów obowiązujących w finansach publicznych. Cenię kontakt z mieszkańcami i to, że mogę posłuchać potrzeb, poznać spojrzenie mieszkańców i ich oddolną inicjatywę. Poza tematami funduszy sołeckich poruszane są sprawy różne i bieżące tematy – potrzeby i problemy mieszkańców – wyjaśnia wójt.

Wysokość funduszu w każdym sołectwie jest inna i zależna od liczby mieszkańców. Najwięcej mają Osiny (28 tys. 109 zł). Kolejne sołectwa w kolejności to:  Jarczew Grudź, Ciechomin …Przyznane sołectwom  środki oscylują miedzy 20 – 30 tys. zł.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki