Przebudowa drogi gminnej w m. Mysłów w ramach RFRD 2024

Przebudowa drogi gminnej w m. Mysłów w ramach RFRD 2024

12 lutego 2024

 

Kwota dofinansowania – 317 617,23 zł

Całkowita wartość – 529 362,05 zł

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: listopad 2023

 

Przedmiotem inwestycji pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 102611L od km 1+226 do km 2+139 w miejscowości Mysłów”, dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024, jest poprawa warunków użytkowania oraz bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowej drodze gminnej znajdującej się na działce nr ew. 1456 w obrębie Mysłów.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1) Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,0 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:

  • Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o dr. 3 cm od km 1+226,00 do km 2+139,00.
  • Warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2 (o gr. 4cm) od km 1+226,00 do km 2+139,00.

2) Wykonanie koryta pod poszerzenie drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jednostronnie o szerokości 0,45 m od km 1+226,00 do km 2+139,00.

3) Wykonanie podbudowy dolnej na poszerzeniu z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/63 mm, grubości 15 cm i szerokości 0,45 m od km 1+226,0 do km 2+139,00.

4) Wykonanie warstwy górnej podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm na szerokości 0,40 m od km 1+226,00 do km 2+139,00.

5) Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o szer. 0,75 m od km 1+226,00 do km 2+139,00.

6) Wykonanie uzupełnienia oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki