Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska

2 września 2020

Wójt Gminy Wola Mysłowska zawiadamia o wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska – etap I

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Mysłowska

Przypominamy, iż każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/profilem zaufanym lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Wola Mysłowska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.10.2020r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.09.2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska w godz. od 10.00 do 11.00.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki