Projekt pn. „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”

Projekt pn. „Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”

7 maja 2019

Miło nam poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Woli Mysłowskiej rozpoczął realizację projektu pn.

„Międzygminne specjalistyczne wsparcie rodziny”

W partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywdzie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Adamowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Staninie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebieszowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Serokomli, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 420 osób (273 kobiet, 147 mężczyzn) poprzez rozwinięcie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego na terenie gminy Adamów, Stanin, Trzebieszów, Wola Mysłowska, Serokomla, Krzywda oraz Wojcieszków do końca XII 2020r.

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym poprzez:

  1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub rodzin zastępczych
  2. Działania profilaktyczne wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  3. Pracę socjalną.

Zachęcamy do skorzystania  z BEZPŁATNYCH PORAD SPECJALISTÓW :

– prawnik

– mediator

– psycholog dla dorosłych

– psycholog dziecięcy

– psychiatra środowiskowy

– terapeuta rodzin

– specjalista ds. uzależnień

– specjalista ds. przemocy

– poradnictwo obywatelskie

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 579 704,00 zł

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Osoby z terenu gminy Wola Mysłowska chętne do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów w ramach projektu proszone są o zgłaszanie się do ośrodka pomocy społecznej celem rekrutacji

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki