Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego

20 kwietnia 2012

Informujemy, że w dniach od 04.05.2012 do 04.06.2012 w godzinach 10-14 w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska dostępny będzie do publicznego wglądu projekt zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wola Mysłowska – etap II oraz projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wola Mysłowska.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.05.2012 w godzinach 10-12 w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki