Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

11 marca 2024

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2024 – 2028

 

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a wprowadzony został uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881) Gmina Wola Mysłowska –  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej realizuje niniejszy program także w bieżącym roku tj. 2024.

 

Gmina Wola Mysłowska na realizację Programu w roku 2024 uzyskała dotację w wysokości 92 000,00 zł.

Całkowity planowany koszt Programu wynosi 115 000,00zł

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Wola Mysłowska w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom  tego pozbawionym, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie gorącego posiłku, świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom potrzebującym w szczególności :

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej ,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym ,niepełnosprawnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki