Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

17 stycznia 2023

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „- edycja 2023

Gmina Wola Mysłowska informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 85 184,00 zł.

Całkowita wartość – 85 184,00zł.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

CEL I ADRESACI PROGRAMU:

  1. celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 jest : zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, wynikiem czego będzie poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,
  2. wsparcie skierowane jest dla :
  3. a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  4. b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

– o stopniu znacznym

– o stopniu umiarkowanym

– traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  1. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
  2. a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
  3. b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca
  4. c) załatwianiu spraw urzędowych
  5. d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

e ) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub odbieraniu ich z niej.

Pomoc w formie opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach
jest bezpłatna.

Gmina przyznaje usługę opieki asystenta osoby niepełnosprawnej na podstawie :

Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu, wraz z aktualnym orzeczeniem oraz zakresem czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki