Pozyskaliśmy nowoczesny sprzęt

Pozyskaliśmy nowoczesny sprzęt

18 listopada 2023

12 komputerów, tyle zestawów do programowania i tablica interaktywna – ten kupiony w ramach dofinansowania z rządowego programu sprzęt trafił do gminy Wola Mysłowska. Dzięki temu dzieci i młodzież będą mogły rozwijać swoje umiejętności informatyczne.

Zakup sprzętu jest sfinansowany w ramach konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Gmina Wola Mysłowska wnioskowała o maksymalne dofinansowanie wysokości 200 tys. zł i takie otrzymała. Opracowany w Urzędzie Gminy wniosek znalazł się na 28. miejscu listy liczącej 89 projektów zakwalifikowanych do realizacji w konkursie, nadesłanych z całej Polski.

Jak można przeczytać we wniosku: ”Celem projektu jest utworzenie przestrzeni multimedialnej oraz przestrzeni robotycznej i programowania w oparciu o nowoczesne narzędzia w ramach technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK). Cel zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie technologii z zakresu wirtualnej rzeczywistości oraz IT. Realizacja celu umożliwi prowadzenie edukacji w zakresie nauk przyrodniczych zgodnie z metodologią STEAM wspierającą rozwój kluczowych kompetencji.”

Nowoczesny sprzęt zostanie wykorzystany do organizacji warsztatów, zajęć lekcyjnych czy kół zainteresowań dostępnych dla uczniów szkoły oraz mieszkańców gminy.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki