Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego „Perła Dwornia”

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego „Perła Dwornia”

1 marca 2013

 Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego „Perła Dwornia”, które odbędzie się 10.03.2013 r. o godz.15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta posiedzenia
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Informacja dot. spraw związanych z rejestracją Klubu Sportowego „Perła Dwornia”
5. Złożenie deklaracji członkowskich
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
-ustalenia wysokości składki członkowskiej
7. Poinformowanie o możliwości złożenia oferty w konkursie ogłoszonym przez gminę Wola Mysłowska na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego „Perła Dwornia” ,które odbędzie się 10.03.2013 r. o godz.15.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki