Posiedzenie Rady LGD 10.07.2014 r. – Urząd Gminy Łuków

Posiedzenie Rady LGD 10.07.2014 r. – Urząd Gminy Łuków

2 lipca 2014

Na podstawie § 20 ust. 8 Statutu i § 14 Regulaminu organizacyjnego Rady Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zwołuję posiedzenie Rady w dniu 10.07.2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Wybór protokolantów (komisji skrutacyjnej).
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie listy wnioskodawców i ocenianych wniosków w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru I/2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
6. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR.
7. Głosowanie w sprawie oceny operacji według kryteriów lokalnych. 8. Informacja Zarządu LGD o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa i ARiMR na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Informuję, że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w dniach pracy biura LGD w okresie 01.07.2014 – 30.07.2014 r. w godz. 7:30-15:30. Materiały i dokumenty udostępniane będą do wglądu w biurze LGD.

Przewodniczący Rady LGD
Kazimiera Goławska

Zawiadomienie

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki