PESEL dla uchodźców z Ukrainy

PESEL dla uchodźców z Ukrainy

16 marca 2022

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r., mogą uzyskać numer PESEL. Rejestracja jest możliwa od 16 marca, pok. nr 7.

Potrzebne dokumenty:

I. Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
Trzeba go złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Na wniosku musi widnieć własnoręczny podpis wnioskodawcy.
Wniosek trzeba wypełnić alfabetem łacińskim. Prosimy, aby osoby goszczące uchodźców, w miarę swoich możliwości, pomogły im w wypełnianiu wniosku. Można skorzystać z załączonego dokumentu PDF (tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego).
II. Fotografia biometryczna o rozmiarach 35 szerokości x 45 mm wysokości.

III. Dokument, który potwierdzi dane wpisane we wniosku i tożsamość wnioskodawcy (dokument podróży). Osoby, które nie posiadają dokumentu podróży mogą okazać inny dokument (nawet już nieaktualny), który pozwoli ustalić ich tożsamość (np. prawo jazdy, Karta Polaka), a osoby, które nie ukończyły 18 roku życia dokument potwierdzający urodzenie.
Jeżeli wnioskodawca nie posiada jakichkolwiek dokumentów, może złożyć oświadczenie o ich braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o wyżej wymienione oświadczenie.

  1. Od osób, które ukończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.

Składając wniosek, warto wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego (osoby, które mają ukończony 18 rok życia). Profil zaufany ułatwi załatwianie innych formalności przez Internet.

Aby uzyskać profil zaufany, wnioskodawca musi mieć :

  1. Działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jest wyłącznym użytkownikiem.
  2. Aktualny adres e-mail

 

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

Informacje w języku ukraińskim:

https://www.gov.pl/ua

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o nadanie numeru PESEL

2. RUS – wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заявление о присвоении номера PESEL в связи с конфликтом в Украине

3. Załącznik Nr 1  – Tablica transliteracyjna alfabetu rosyjskiego

4. Załącznik Nr 2  – Tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki