Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku

30 stycznia 2014

WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

OGŁASZA Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku.

Konkurs ofert dotyczy zadań:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:

Prowadzenie sekcji piłki nożnej.

Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.

Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi 7 000,00zł..

Okres wykonania zadań– 2014rok.

W 2013 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 5 000,00zł.

 

Szczegóły w ogłoszeniu

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki