Osiny: Wójt dementuje plotki

Osiny: Wójt dementuje plotki

7 marca 2019

Podczas sesji Rady Gminy Wola Mysłowska (1 marca) wójt gminy Wola Mysłowska Kinga Szerszeń zdementowała kwestię smsów rozsyłanych do mieszkańców, którzy są zainteresowani zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Sprawa dotyczy zapowiadanych już opóźnień w przyjęciu przez Radę Gminy Wola Mysłowska zmiany Miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z powodu protestu mieszkańców wsi Osiny przeciwko planowanej o lokalizacji czyszczalni ścieków w ich miejscowości, prace nieco przesuną się w czasie.
Od początku mówi się, że przewidywalne przesunięcie ma być kwestią maksymalnie kilku miesięcy, o ile nie będzie kolejnych protestów. Potrzeba czasu na znalezienie nowej działki, zamówienie mapy i naniesienia zmian na plan i studium.

– Temat budzi wiele kontrowersji, rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje. W ostatnich dniach przyszło do mnie kilku mieszkańców gminy zaniepokojonych wiadomościami sms-owymi. Są rozsyłane do zainteresowanych tematem osób. Wynika z nich, że plan nie zostanie przyjęty w tym roku – mówiła podczas sesji wójt.

Wójt wyjaśniała radnym, że rozsyłane informacje nie są prawdziwe.

– Projekt jest w przygotowaniu. Jesteśmy już na ostatniej prostej. Kiedy tylko zostanie przygotowany, będzie konsultowany, wyłożony do wglądu dla mieszkańców. Jeśli nie będzie protestów, będzie mógł zostać przyjęty przez Radę Gminy. Zaznaczam, stanie się tak, jeśli nie będzie kolejnych protestów – podkreśla wójt.

Inną kwestią jest nowe stanowisko Wód Polskich, które opiniują przygotowanie do inwestycji takich jak budowa oczyszczalni ścieków. Wody Polskie stoją na stanowisku, że oczyszczalnia powinna być usytuowana blisko rzeki. W Osinach nie ma rzeki, wiec z uzyskaniem zgód na rozpoczęcie budowy oczyszczalni w tej miejscowości może być poważny problem. W tej sytuacji prawdopodobnie będzie brana pod uwaga rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Jarczewie. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane w przyszłości i formalnie nie ma to związku z przygotowaniami do przyjęcia nowego Planu.

Gmina Wola Mysłowska

Adres Wola Mysłowska 57,
21-426 Wola Mysłowska
Telefon (0-25) 754 25 22 (0-25) 754 25 16
Fax (0-25) 754 25 16
Dane NIP: 8252058109 REGON: 711582546
E-mail Sekretariat: [email protected] Sekretarz gminy: [email protected] Wójt gminy: [email protected]

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki